1.      Literatura a mýtus     

 2.      Literatura a víra, náboženství

 3.      Literatura a filozofie

 4.      Literatura a etika

 5.      Literatura a umění

 6.      Literatura a společenské a přírodní vědy

 7.      Literatura a média

 8.      Literatura a kulturní dědictví

 9.      Literatura a současnost

10.     Literatura a minulost

11.     Literatura a budoucnost

12.     Vztah obsahu a formy v literatuře

13.     Úloha motivu v literatuře

14.     Role vypravěče v literatuře

15.     Postavení a význam literárního hrdiny

16.     Úloha fantazie v literární tvorbě

17.     Role humoru v literatuře

18.     Téma národa v literatuře

19.     Vztah jedince a společnosti v literatuře

20.     Odraz společenského vývoje v literatuře

21.     Odraz mezilidských vztahů v literatuře

22.     Apollónský a dionýsovský aspekt v literatuře

23.     Idea krásy v literatuře

24.     Idea pravdy v literatuře

25.     Idea svobody v literatuře

 

 

Další vypracované okruhy jsou zde ke stažení ...,,