10. LITERATURA A MINULOST

 

 

1. OTÁZKA ČASU V LIT.

- lit. se řadí mezi umění dynamické, protože k jeho přečtení (na rozdíl od obrazu např.) potřebujeme určitý čas; čas má však v epice i další roli:

1. čas vypravování = čas vypravěče

2. čas vyprávěný (fabulární) = čas, během nějž se odehrává příběh; čas děje

3. vztah autora a díla k času, kdy se ten děj odehrává

 

a) čas vypravování je kratší než čas vyprávěný -> většina prózy (hl. romány); děj tzv. chronologický probíhá v čase chronologicky, bez odboček

b) čas vypravovaný je stejný jako čas vyprávěný - deníky, kroniky, dialogy

c) čas vypravování je delší než čas vyprávěný -> především v moderní lit.

 

Příběh: současností

        minulostní    => vztah lit. k reálné historické současnosti

        budoucností

        kdy nevím, kdy se to odehrává = bezčasí - čas tam není důležitý (F.Kafka, G.G.Marquéz - 100 roků samoty)

 

2. MINULOST

1) nevědomé dějepisectví - lit., která vznikala jako lit. současná, ale pro nás je dokumentem o životě té doby -> eposy

 

2) klasická - spisovatelé se záměrně vrací k minulosti - proč?

a) chtějí oživit minulost, mají o ní zájem - Jirásek, Scott, Winter, Hugo (Bídníci)

b) hledají v minulosti řešení archetypálních problémů

c) návrat k mýtům - moderní člověk hledá určitou jistotu, řád

d) spis. nesmí psát o současnosti (u nás 1948-1989)

 

-          žánry historické lit. - kroniky, letopisy (anály), historický román, hist. povídka, hist. drama, hist. píseň

-          jazyk: historismy, archaismy

 

-          historická odborná lit. - nesmí uvádět než ta fakta, která jsou doložená

X

-          historická beletrie - může domýšlet události (= autorská licence), ale nesmí jít proti tomu co v té době bylo; vychází z pravdivých události, autor však píše o osudech smyšlených postav

 

 

3. HISTORICKÁ LIT. - PERIODIZACE:

 

1. nejstarší kroniky u nás - Kosmova kronika (12.stol.), Dalimilova kronika (dějiny od nejstarších dob do r.1314), Trójanská kr., Kr. česká Václava Hájka z Libočan

2. renesance - W.Shakespeare - hist. hry z dějin antických, angl., franc. - Julius Caesar, Jindřich VI., Richard III.

 

3. romantismus - přelom 18.a 19.stol. - obdiv romantismu pro minulost (zejm. pro středověk, gotiku a rytířství), vyplýval z pochopení pro dávné děje, které si romantičtí spis. mohli ve své fantazii domýšlet, ale vedle toho byla minulost i útěkem před tísnivou současností. Romantikové zdůrazňovali jednotu národa v přítomnosti i v minulosti, jeho svazky s tradicí a s jazykem.

 

- představitelé: Friedrich Schiller - drama Loupežníci (děj ze středověku), dramatická trilogie Valdštejn a Marie Stuartovna

 

                 J.W.Goethe - Ifigenie na Tauridě (námět z okruhu starořeckých trojských bájí), Torquato Tasso (renesance)

 

                 Walter Scott - stal se zakladatelem hist. povídky a hist. románu - Waverly děj ze skotského povstání r. 1745), Ivanhoe (ze středověkých angl. dějin, z doby Richarda Lví srdce), Kenil Worth (z doby angl. královny Alžběty), Pirát

   - dovedl čtenářům přiblížit mrtvou minulost především vystižením

     dobového koloritu, tj. věrným zobrazením životního prostředí,

     zvyků a životních forem lidí dané epochy.

 

                Victor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži (děj se odehrává v 15.stol. za vlády Ludvíka XI.), Bídníci, Devadesát tři (doba franc. revoluce), Legenda věků (obrazy z historie lidstva)

 

                Alexandr Sergejevič Puškin - Kapitánská dcerka (doba vlády carevny Kateřiny II.), Boris Godunov (hist. drama z doby přelomu 16.a 17.stol.)

 

                Henryk Sienkiewicz - hist. román Křižáci (z 15.stol.), Quo vadis (ze starověkého Říma)

 

4. romantismus u nás = 3.fáze NO; snaha o zachycení minulosti národa

 

- představitelé: František Palacký - Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě (od začátku národních dějin do r.1526)

 

                 K.H.Mácha - Křivoklad (líčí krále Václava IV.)

 

                 J.K.Tyl - začal s hist. povídkami z české minulosti: Rozina Ruthardová, Dekret kutnohorský; hist. hry Kutnohorští havíři a Jan Hus - zde vkládá Husovi do úst program revolučního roku 1848)

 

                 Prokop Šedivý - dramata Masné krámy a Pražští sladci

                 Jan Nepomuk Štěpánek - hist. hry Obležení Prahy od Švédů, Břetislav I.,Český Achilles

 

-          v letech 1817 a 1818 se objevily Rukopis královédvorský (kladený do 13.stol.) a Rukopis zelenohorský (kladený do 9.stol.) -> padělky, kt. měly posílit nár. sebevědomí, ukázat velikost a kult. vyspělost staré české spol.

 

5. 70+80. léta 19. století - ruchovci - důraz na historismus, vlastenectví

- představitelé: S. Čech - hist. témata z doby husitské a pobělohorské: veršovaná epopej Adamité, z epiky skladba Václav z Michalovic

                 K. Světlá - román Zvonečková královna (z doby josefínské)

 

6. 80.+90. léta 19.stol. - realismus - zdůraznění doby husitské, obrozenské

- představitelé: V.B.Třebízský - témata husitství, pobělohorské doby a selských vzpour z doby Josefa II.; román Bludné duše, Pobělohorské elegie, Pod doškovými střechami

 

                 A. Jirásek - nejstarší období dějin: Staré pověsti české; husitství: Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Husitský král; nár. obrození: F.L.Věk, Filozofská historie; doba pobělohorská: Temno, Psohlavci, Skaláci; hist. dramata: Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, M.D. Rettigová

 

                Z. Winter - profesor dějepisu; zájem hlavně o dějiny  16.a 17.stol. + městské obyv. Prahy a Rakovníka, psychologie postav; hist. román Mistr Kampanus

 

7. období 1. republiky

- představitelé: V. Vančura - baladický román Markéta Lazarová (z doby loupeživého středověku), Obrazy z dějin národa českého, Konec starých časů

                 J. Durych - tzv. větší valdštejnská trilogie Bloudění (z třicetileté války), menší valdštejnská trilogie Rekviem, hist. beletrie-romány Masopust, Služebníci neužiteční

 

                 I. Olbracht - Ze starých letopisů

 

                 Karel Schulz - Kámen a bolest (obraz renesanční doby v Itálii, s ústřední postavou Michelangela Buonarrotiho)

 

8. doba proletariátu

-          představitelé: M.V. Kratochvíl - Pochodeň (tematika husitství), Lásky královské (o posledních Přemyslovcích), Veronika (z doby útlaku Bachova absolutismu), Osamělý rváč 

 

                 Oldřich Daněk - trilogie o J.Lucemburském, Václavu II. a Václavu III. - Král utíká z boje, Král bez přílby, Vražda v Olomouci

 

                 Vladimír Neff - trilogie z obd. rudolfínské Prahy a třicetileté války - Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka, Srpnovští páni

 

                 Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice (inkviziční procesy), Železná koruna (protireformace)