11. LITERATURA A BUDOUCNOST

 

1. SCI-FI = z angl. science = věda, fiction = výmysl -> vědeckofantastická lit.

-          největší rozmach ve 20. století, hlavně v 2. polovině - z důvodu rozvoje vědy a techniky; postupná realizace spisovatelovy fantazie (války ohromně urychlily vývoj)

-          samotné pojmenování se objevilo ve dvacátých letech 20. století v USA (Hugo Gernsback, kt. je považován za otce americké sci-fi)

-          sci-fi se zabývá reakcemi lidí na nové objevy, vynálezy, kosmické cesty, setkání s mimozemšťany, na katastrofy (jadernou, ekologickou) a jejich překonání

 

FANTASY LIT. - označení pro veškerou fantastickou lit., která není science fiction

-          pohádková tématika, vrací se zpět do minulosti, čerpá z báje, mytologie, hrdinského eposu

-          podstatnou složkou f. je často nevysvětlitelný, nadpřirozený úkaz nebo přímo projev magie

-          za předchůdce či zakladatele jsou považováni H.R. Haggard, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft

-          k nejvýznamnějším autorům patří Terry Pratchett, r. Holdstock, R. Zelazny; z českých Jaroslav Jiran, F. Novotný, V. Kadlečková

 

 

2. PŘEDCHUDCI SCI-FI

Starověk - prvním ryzí meziplanetárním příběhem světa je dílo řeckého satirika Lúkiana - Pravdivé příběhy (2.st.př.n.l.) -> Vypráví o skupině námořníků, kteří proplují mezi sloupy Heraklovými a v dnešním Atlantickém oceánu jsou vichřicí vymrštěni do výše. Po šíleném letu, který trvá sedm dní a sedm nocí, spatří velikou zemi ve vzduchu, podobnou svítícímu ostrovu. Je to Měsíc, jehož vládce Endymion se právě zaměstnává válkou s králem Slunce Faetonem; předmět sporu je dost moderní: oba žádají pro sebe právo kolonizovat Lucifera - Venuši. Ve vojsku Endymionově bojuje šedesát milionů mužů. Jako předchůdci útočné vozby uplatňují se v boji monstrosní pavouci, daleko větší než sloni, a jezdci na hypertrofických vších. Ani Faeton se však nedá zahanbit a zmobilizuje kromě jiného početnou armádu mravenců.

 

-          ve sci-fi je patrná velká podoba s mýty; také se často objevuje téma cesty a nadpřirozené bytosti + je těžké vymezit hranice mezi sci-fi, fantasy lit. a mýtem

 

 

Středověk - výlety do vesmíru byly vzhledem k tvrdě panujícím náb. představám znemožněny, zato je velká obliba vyprávění rytířů z dalekých cest (fantastické cestopisy, utopie)

-          představitel Johanes Kepler (objevitel základních zákonů gravitace) - dílo Samnium (1634)

 

 

Přelom 15. a 16. století - sv. Thomas More - dílo Utopie, v kterém popisuje dokonalou zemi

-          dal tak fantastické lit. její původní jméno, udal jeden z výrazných prvků žánru: jinotaj, společenskou kritiku světa zahalenou do fantasy lit.

 

17. století - J. Swift - Gulliverovy cesty; Francis Bacon

 

19. století

-          bouřlivý rozvoj vědy a techniky

-          Shelleyová (román Frankenstein čili Moderní Prométheus je považován za první SF), Poe (Pád do Molstromu), Verne (Cesta na Měsíc, Cesta do středu země, Dvacet tisíc mil pod mořem, Vynález zkázy, Dva roky prázdnin), Stevenson (Podivuhodný případ Dr. Jekylla a pana Hyda), Doyle (Ztracený svět)

 

 

3. VÝVOJ SCI-FI VE 20. AŽ 50. LETECH 20. STOLETÍ A OD 50. LET

-          v období mezi dvěma světovými válkami měl na vývoj SF velký vliv americký časopis Amazing Stories of Super Science (ohromující příběhy o supervědě), založený v roce 1930 - zvláště od konce třicátých let, kdy jej řídil John Wood Campbell, ten jej také přeměnil na Astounding SF

 

Proč autor píše o budoucnosti, proč vzniká sci-fi lit.?:

 

a) politické důvody - kritika současné spol., např. Gulliverovy cesty (J. Swift) - pol. satira Anglie v 18. století, ale napsal to jako fantasy lit.

 

b) představují si, jak by to mohlo vypadat někde jinde

 

c) chtějí varovat před vědeckým pokrokem, stavem společnosti - Jules Verne (představil ponorku, radar, televizi, raketu)

 

d) od 50. let 20. stol. -> spis. naznačují katastrofické vize, kam spol. může dojít; lit. řeší spíše filozofické problémy - vztahy mezi lidmi, jak se bude člověk chovat v budoucnosti

 

e) snaha o vytvoření dokonalého světa - utopie + kritizují současnou spol

 

 

Proč vzniká sci-fi lit.?:

 

a) naznačují katastrofické vize, kam naše spol. může dojít - K. Čapek (Krakatit, R.U.R.)

 

b) snaha vytvoření dokonalého světa, ideální spol. - utopie (něco neskutečného) -> kritizují současnou spol.

 

Proč je tato lit. oblíbená? - dobrodružný prvek, autor tam vytváří takové představy, které zajímají každého člověka (mimozemšťané, život na jiné planetě) -> fantazie, autor si může hodně vymýšlet, není omezován historickými ani současnými reáliemi

 

 

5. SVĚTOVÍ AUTOŘI

Robert Anson HEINLEIN zabýval se zvláště hard SF = technická sci-fi lit., v níž byl kladen velký důraz na vědecké poznatky (hlavně z fyziky)

-          román Měsíc je drsná milenka (jde zde o boj měsíční kolonie proti diktatuře Země); Hvězdná pěchota (mladý muž je nasazen do boje proti mimozemským vetřelcům); Cizinec v cizí zemi (pozemský chlapec je vychováván Marťany a po jeho návratu na Zem zde jeho přítomnost působí mysticky)

-          H. patří k nejčtenějším autorům SF; jeho texty se vyznačují především bohatou dějovostí, živými dialogy i naléhavou aktuálností (Hvězdná pěchota např. reaguje na přípravu lidstva na vesmírné, hvězdné války)

 

Ray BRADBURY - nebazíruje tolik na vědecké a technické hodnověrnosti svých příběhů, používá literárnější jazyk (nemá takový popisný jazyk); je považován za magického autora SF

Dílo: 451 stupňů Fahrenheita, Marťanská kronika (lidé kolonizují Mars a snaží se tu založit mírumilovnou a kulturní civilizaci a žít v symbióze s původními obyvateli)

 

Arthur Charles CLARKE - je představitel tzv. hard SF, protože jeho umělecké texty se opírají o jeho velké vědomosti ze soudobé vědy a techniky

-          zajímá se o otázky přeměny člověka v důsledku jeho pohybu vesmírným prostorem

-          píše i vědecké studie

Dílo: 2001: Vesmírná Odysea (kniha má připravit lidstvo na mírumilovné setkání se zástupci jiných civilizací), Setkání s Medúzou

 

George ORWELL

Dílo: Farma zvířat, 1984 (tento román vznikl r. 1948) -> kritické romány totalitní spol. - fašistické Německo, soc. Rusko

 

Kurt VONNENGUT - řeší otázku, co se stane se spol. v budoucnosti

Dílo: Mechanické piano, Sirény z Titanu

 

Isaac ASIMOV - spolu s Campbellem se proslavili myšlenkami a texty, v nichž byla frekventována problematika robotů; od Campbella pocházejí i tři zákony robotiky, kt. do umělecké lit. uvedl Asimov

Dílo: Já, Robot, Zbytek robotů, Sny robotů, Vize robotů, Kompletní robot

 

bratři STRUGAČTÍ - vychází z vědeckých poznatků a filoz. teorií

Dílo: Piknik u cesty (vyšší umělecká hodnota), Miliardu let před koncem světa, Obydlený ostrov

 

 

6. ČESKÁ SCI-FI A ČEŠTÍ AUTOŘI

předchůdci:

Jan Amos KOMENSKÝ (1592-1670)

Dílo: Labyrint světa a ráj srdce - rozsáhlá jinotajná skladba znázorňující autorovu pouť světem, zobrazeným alegoricky jako město

 

Svatopluk ČECH (1846-1908)

Dílo: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce a Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století - základem tohoto díla je, že zde Čech napadá zbabělost, pokrytectví, lakotu maloměšťáků; pohyb v čase

 

Jan NERUDA (1834-1891)

Dílo: Písně kosmické - zde se zamýšlí nad posláním soudobého člověka, národa; básně se zabývají vztahem člověka ke kosmu; člověk sedmdesátých let se opájel úspěchy přírodních věd a techniky a Písně k. tuto obecnou víru posilovaly a poskytovali čtenáři moderní vědecký názor na svět

 

Jakub ARBES - psal romaneta (název pochází od Nerudy a označuje románovou skladbu menšího rozsahu, v níž prostupují děj úvahy vědecké, filozofické a sociální)

Dílo: Newtonův mozek, Ďábel na skřipci

 

Představitelé české sci-fi:

Bratři ČAPKOVÉ - Karel Č. je pokládán za jednu z klíčových osobností vědecko-fantastického a utopického románu 20. století

Dílo: Země mnoha jmen (Josef Č.), Krakatit, Továrna na absolutno, dramata R.U.R. - varování před nebezpečím přetechnizovaného moderního světa, Bílá nemoc - varoval před válkou a rozpínavostí fašismu (Karel Č.)

 

Ludvík SOUČEK - ovlivněn J. Vernem; v žánru sci-fi uplatnil poznatky z mnoha vědních oborů; ve svých vědecko-fantastických prózách se zabývá otázkami možnosti života ve vesmíru, možnostmi kontaktů domnělých mimozemských civilizací s naší planetou

Dílo: trilogie Cesta slepých ptáků, Runa Rider, Sluneční jezero

 

Jan Matzal TROSKA - píše o mimozemských civilizacích; "český Verne"

Dílo: Vládce mořských hlubin, Paprsky života a smrti

 

František BĚHOUNEK

Dílo: Tajemství polárního moře, Robinsoni vesmíru

 

Josef NESVADBA - v jeho díle dosahuje vrcholu česká poválečná sci-fi; fantastické vynálezy a jiné sci-fi kulisy mu slouží jako atraktivní rámec pro zkoumání problémů dnešního člověka

Dílo: Tarsanova smrt, Einsteinův mozek

 

Jan WEISS - psych. fantastický román

Dílo: Země vnuků, Hádání o budoucím (uvádí čtenáře do budoucích civilizací a klade si nejen otázky, jaké budou důsledky bouřlivého rozvoje techniky, ale také jaká bude psychologie lidí v nových civilizacích), Dům o tisíci patrech

 

Ondřej NEFF

Dílo: Podivuhodný svět Julesa Verna, Něco je jinak - populárně naučné práce, Zepelín na Měsíci

 

Ukázky:

Ray Bradbury - 451 STUPŇU FAHRENHEITA, Svatopluk Čech - NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA, TENTOKRÁTE DO XV. STOLETÍ, Karel Čapek - R.U.R.