21. ODRAZ MEZILIDSKÝCH VZTAHU V LIT.

 

-          mezilidské vztahy jsou jedním z nejdůležitějších témat v lit.

 

VZTAH je chování, poměr jednoho jsoucna k druhému.

 

-          v průběhu života a vývoje se člověk dostává do sociálního kontaktu s ostatními lidmi a tím vznikají zákl. druhy sociální interakce:

1) vztah mezi jedincem a jedincem (např. matkou a dítětem, učitelem a žákem, mužem a ženou, mezi přáteli)

 

2) vztahy mezi jedincem a společenskými skupinami - mikrostruktury (malé skupiny: např. rodina, školní třída, sportovní kolektiv) nebo makrostruktury (velké skupiny: např. sociální vrstva, společenská vrstva, národ)

-          z příslušnosti ke spol. skupinám vyplývají pro člena určité povinnosti a práva, začleňování jedince do spol. skupina je procesem jeho socializace

 

3) vztahy společenské skupiny a jedince - vyjadřují místo jedince ve spol. skupině, jeho roli

 

4) vztahy mezi spol. skupinami - vliv tohoto soc. vztahu vytváří v psychice jedince kromě jeho individuálního vědomí také kolektivní vědomí, které ovlivňuje jeho prožívání a chování

 

 

Základní vztahy:

1) láska x nepřátelství, nenávist

2) generační vztahy: rodiče a děti, děti a rodiče (pubertální mládež)

3) sourozenecké vztahy

4) kamarádské vztahy

 

LÁSKA

-          láska: a) v hlavním motivu, b) ve vedlejším motivu

-          milenecká, manželská, opětovaná, násilnická, platonická, zvláštní (homosexuální), láska matky k dítěti

-          zobrazování ovlivněno dobou (Sapfó – otevřenost x Wilde Obraz Doryana Graye – pouze narážky), dobovými spol. normami, postojem autora ke spol. a k dobovým normám (dodržuje, odmítá)

-          lit. před 20.stol. prudérní, otevřenost až ve 20.stol. (beat generation, Arthur Miller Obratník Raka), výjimky 18.,19.stol.

 

antika

Euripidés Médea – milenecká láska vyhrává nad láskou mateřskou; vyhrocené vztahy -> proč to tak napsal? zdůraznil spíše vztah a vliv člověka než samotného Osudu

 

středověk

Tristan a Isolda – rytířský, dvorský epos z 11.-12.stol., keltská pověst o lásce

-          osudová láska, nešťastná, nenaplněná; nejoblíbenější námět středověku

 

renesance

-          Dante Alighieri – Beatrice, Francesco Petrarca – Laura

-          Giovanni Boccaccio – Dekameron (4.den vyprávění o nešťastných láskách, 5. den - o milencích, jejich strastech v lásce, ale šťastném konci, 7.den - o ženách, které vyzrály nad manžely, 10.den - o šlechetných činech v lásce); vypravěči mají i symbolická jména, např. autor - Pamfilo (=řecky všechno milující), jeho životní láska Fiammetta (fiamma = it. plamen, láska, milenka)

 

-          William Shakespeare Romeo a Julie – symbol = zemřeli mladí (Julie 14, Romeo 16), láska na první pohled, boj proti zdánlivě nepřekonatelným překážkám

                      Zkrocení zlé ženy – z nenávisti láska (Kateřina, Petrucio)

                      Sen noci svatojánské – čtyři milenecké dvojice

                      Othello – láska, kt. přerostla v nenávist

 

klasicismus

Pierre Corneille Cid (konflikt vášnivé lásky a cti)

 

romantismus

-          K.H.Mácha Márinka – nenaplněná láska, Máj – láska, vztah otce a syna; námět přiblížen triviální lit., ale pozvednuto formou

-          Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin – žena vyznává lásku muži

-          V.Hugo Chrám Matky Boží v Paříži (Quasimodo a Esmeralda)

-          Allan Edgar Poe Havran – téma lásky a krásy ve stínu smrti

 

realismus

-          ženy nespokojené, společensky nepřípustná láska

-          G.Flaubert Paní Bovaryová, L.N.Tolstoj Anna Karenina, Guy de Maupassant Miláček – vztah z jedné strany, zneužití lásky

 

20.stol.

Romain Rolland Petr a Lucie (symbolický konec), Thomas Mann Smrt v Benátkách, Vladimir Nabokov Lolita, Jan Otčenášek Romeo, Julie a tma, Josef Škvorecký Prima sezóna, Michal Viewegh Výchova dívek v Čechách, Václav Hrabě – poezie

 

VZTAH RODIČE A DĚTI

Sůl nad zlato (v pohádkách hrdinkami ženy, dostávají věno), K.H.Borovský Král Lear, Otec Goriot (rodiče dají svým dětem všechen svůj majetek, ale nedočkají se vděku) -> také K.V.Rais Výminkáři, bratři Mrštíkové Maryša, B.Němcová Babička (idealizace českého venkova), K.J.Erben Kytice (povinnost vztahu rodičů ke svým dětem; Erben hledal ve světě řád = dodržování zákl. lidských vztahů), John Irwing Svět podle Garpa, Pravidla moštárny, J.Seifert Maminka (prosté verše, synovská láska k matce), A.Moravia Římanka, Horalka (vztah matky k dceři), W.Styron Sophiina volba (nutnost volit, matka nikdy nemůže volit mezi svými dětmi), Ladislav Fuks Spalovač mrtvol (otec zabíjí svého syna), K.H.Mácha Máj

 

SOUROZENECKÉ VZTAHY

McEvan Betonová zahrada

 

VRSTEVNICKÉ VZTAHY

>> do dospělosti, poté nahrazeny vztahy mileneckými

K.Poláček Bylo nás pět (Péťa Bajza, Bejval Antonín, Éda Kemlink, Jirsák Čeněk, Zilvar), J.Foglar Rychlé šípy, E.M.Remarque Tři kamarádi, William Golding Pán much, Mark Twain Dobrodružství Toma Sawyera, Jules Verne Dva roky prázdnin