7. LIT. A MÉDIA

 

1. MEDIUM

= slovo, obraz, barva, tón, gesto

1. zprostředkování komunikace, sdělení, prostředek

2. jakýkoliv prostředek uměleckého ztvárnění (lit., hudba, malířství)

 

MASMÉDIUM = masový sdělovací prostředek

 

 

2. 3 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY MÉDIÍ

1. média se obracejí na určité nevázané publikum (= široká veřejnost, která není specificky vzdělaná; záporem je, že se nepovažuje kvalitativní úroveň)

2. média jsou s to svá sdělení libovolně často opakovat (manipulační schopnost -> kdo není v TV, v novinách, tak neexistuje => ovlivňování)

3. média kladou vyšší požadavky na technickou přípravu, tech. zabezpečení a na dělbu práce (hlavní roli zde hraje finanční kapitál, každý nemůže být vlastníkem TV, novin)

 

Média jsou: 1. žhavá (rozhlas, TV - vnímám informace povrchně, více smysly, není možnost navrácení)

            2. studená (noviny - přijímání inf. osamoceně, možnost návratu)

 

-          média: tisk, rozhlas, televize, Internet

 

 

3. ROZDÍL MEZI LIT. A MÉDII

LITERATURA - 1. obrací se k výběrovému vzorku lidí -> to přináší odbornost, díla umělecky náročná (tyto díla se nevysílají na komerčních TV a když už, tak nikdy ne v hlavních vysílacích časech)

             2. v lit. je větší individuální přístup (román napíše jeden člověk, ale film natáčí více lidí)

 

+ klady: lit. se stává předlohou pro TV inscenace, romány na pokračování v tisku, média nás mohou seznamovat s lit. díly, podněcují zájem o lit.

-          S.King - román Rostlina - autor se rozhodl, že první vydání nevyjde v nakladatelství, ale na Internetu

 

-          zápory: média odvádí od lit., často je z knih vypreparován jen ten obsah (např. od U.Eca - Jméno růže) -> to přináší znehodnocování toho díla

   - díky médiím se člověk stává povrchním, je ochuzen o uměleckou a

     jazykovou stránku -> špatná slovní zásoba

   - čtenář požaduje děj s rychlým spádem, chce být šokován -> lit.

     se podřizuje modernímu trendu => inklinace k lit. braku

 

4. VZNIK FILMU + PRVOTNÍ VYSÍLÁNÍ

-          28.12. 1895 - bratři Lumierové uspořádali v Paříži první veřejné filmové představení, film Příjezd vlaku - trval asi 1 min

-          československá televize - zkušební televizní vysílání zahájeno 1.5. 1953 v Praze ze studia v Měšťanské besedě; pravidelné vysílání od února r.1954; od 9.5. 1973 pravidelné barevné vysílání. Čs. televize zanikla k 1.1. 1992, kdy vznikla Česká televize.

-          československý rozhlas - pravidelné vysílání zahájeno 18.5. 1923 vysílací stanicí v Praze-Kbelích. Český rozhlas, veřejnoprávní rozhlasová instituce, vznikla 1.1. 1992 jako právní nástupce Čs. rozhlasu.

-          vznik Internetu = mezivnitřní síť; 1963 určen pro armádní účely, využívalo ho Americké ministerstvo pro obranu; 1975 rozšíření zatím pouze po Americe; 1986 rozšíření do světa, 5000 uživatelů; 90.léta - 1993 zlomový rok, obrovské rozšíření, dostupnost ne jenom pro velké instituce; 2001 - 38% obyv. připojeno na Internet v ČR

 

5. PROČ FILM NENÍ MEDIUM?

to, co má společného s médii = technické zázemí, skupina spec. odborníků, diváci

rozdíl = film by měl být umělecky náročnější

1. vznik umělecký náročných děl ->nezávislí režiséři a scénáristé: David Lynch, Federico Fellini (klasik světové kinematografie), Luis Bunuel, Ingmar Bergman, Luchino Visconti, Lars von Tries, Jiří Švangmajer

 

2. vznik komerčních děl - v Hollywoodu; co obsahuje správný amer. holl. film: aby film skončil šťastně = happy end, dále scény,kt. trvají 3 sekundy, nesmí být otevřený konec, v poslední době musí být ve filmu černoch, dobro musí vítězit nad zlem, rodina jako nejdůležitější kámen společnosti

-          režiséři: Steven Spielberg, Zdeněk Svěrák

 

-          národní kinematografie = filmy vypovídající o individuálních problémech toho národa

 

6.

comics = komický kreslený seriál, humorné či dobrodružné vyprávění v obrázkách, doplněné charakteristickými promluvami v "bublinách"

-          Batman, Rychlé šípy

 

seriál a) kreslený - Simpsonovi

       b) hraný - Přátelé

soap opera, pravidlem je, že má pokračování, tedy další epizody, skončí v nejnapínavějším

 

sitcom - Přátelé, Fresh Prince; český současný sitcom se nikdy nepovedl kromě Taková normální rodinka